آخرین موعظه‌ها

avatar-sasan

هویت محبّان

بدون شک همهٔ ما هر‌روزه با وسوسه‌ها و فشار‌هایی‌ روبرو می‌شویم که سعی‌ بر آن دارند تا ما را از یک حقیقتِ مهم در زندگی‌ِ ایمانی‌مان دور کند. و آن باور حقیقتِ هویت و ارزشندی‌مان در خداوند است. آیا

icf-elias

بینش روحانی

شک و عدم اطمینان در زندگی‌ِ روحانی عموما نشأت گرفته از بینش روحانیِ غلط و سردرگمی در موانع آن می‌باشد. اما زمانی‌ که این بینش تغییر کند، رشد و نمو روحانی در فکر و دل شکل گرفته و شخصیت روحانی

icf-mehrdad

طعم آسمان

خدای کتاب‌مقدس همواره خود را به عنوان شفا‌دهنده‌ای نشان داده‌است که از همان ابتدا سعی‌ بر آن داشته تا نوع بشر را در تمامیِ ابعادِ جسمانی‌، روحانی،... شفا ببخشد، تا تلخی‌های زندگی‌ به شیرینی‌ و

icf-mansour

میراث ماندگار یک محکوم به صلیب

روز جمعه الصلیب، جمعة «بد» یا جمعة «سیاه» خوانده نشده است، بلکه «جمعة نیک». چرا؟ چرا دعا و خواست قلبی مسیح برای شاگردان و پیروانش، لحظات و ساعاتی قبل از مصلوب شدن، برخوردای از آرامش،‌ شادی و

گاه‌ نوشت‌های رهبران

تغییرات، افقها جدید و پنج نکته اساسی

{article 741}{/article}نشانه‌های موفقیت‌آمیز بودن جلسات مطالعه کتاب‌مقدس چیست؟ مباحث مطرح شده در این جلسات باید در پی چه تاثیرات و تغییراتی باشد؟ در این نوشتار با ۵ نکته مهم درباره مطالعه